Στις 21 Ιανουαρίου 2019, η Γαλλική Εποπτική Αρχή (CNIL) επέβαλε πρόστιμo ύψους 50 εκατ. ευρώ στην εταιρεία GOOGLE LLC, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), λόγω έλλειψης διαφάνειας, ανεπαρκούς πληροφόρησης και έλλειψης έγκυρης συναίνεσης σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα με βάση τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR).

Η απόφαση της CNIL ήρθε σε συνέχεια καταγγελιών δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων των None Of Your Business (“NOYB”) και La Quadrature du Net (“LQDN”) .

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Γαλλικής Εποπτικής Αρχής (CNIL) :

https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc

Πηγή : www.cnil.fr