Η εταιρεία μας ξεκίνησε την διαδρομή της στον χώρο της πληροφορικής το 1998, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών λύσεων καθώς  και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Οι τομείς που ειδικευόμαστε :