Το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα (ΓΚΠΔ / GDPR) υπερψηφίστηκε στις 26/08/2019 επί της αρχής του.

Το νομοσχέδιο αυτό ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, κατόπιν και της πρόσφατης παραπομπής της Ελλάδας στο ΔΕΕ