Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018 –  Γ/ΕΞ/6221

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Mε αφορμή μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που έχει δεχθεί η Αρχή το τελευταίο χρονικό διάστημα από πολίτες, οι οποίοι, κατόπιν ενημερωτικών επιστολών που έχουν λάβει από Υπεύθυνους Επεξεργασίας (οργανισμούς, επιχειρήσεις κλπ.), εσφαλμένα θεωρούν ότι καλώντας την Αρχή μπορούν να λάβουν πληροφορίες για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών τους ή ότι απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) των εν λόγω Υπευθύνων Επεξεργασίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η γραπτή ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας θα πρέπει να γίνεται με τη δέουσα σαφήνεια, ώστε οι αποδέκτες να ενημερώνονται πρωτίστως για τα στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) καθώς και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους σε αυτούς, και τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα του κειμένου -προς αποφυγή παρανοήσεων-, για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (βλ.  άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Το δε κείμενο αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή θα μπορούσε να έχει ως εξής:

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τμήμα Επικοινωνίας – ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  – Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.  Τηλ: 210 6475600.  Φαξ: 210 6475628, contact@dpa.gr | www.dpa.gr

Πηγή : dpa.gr