Ανακοίνωση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) σχετικά με τη γραπτή ενημέρωση από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018 –  Γ/ΕΞ/6221  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Mε αφορμή μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που έχει δεχθεί η Αρχή το τελευταίο χρονικό διάστημα από πολίτες, οι οποίοι, κατόπιν ενημερωτικών επιστολών που έχουν λάβει από Υπεύθυνους Επεξεργασίας (οργανισμούς, επιχειρήσεις κλπ.), εσφαλμένα θεωρούν ότι… Περισσότερα