Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στα μέλη του σχετικά με την εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και συστήνει να μην αποδέχονται πιέσεις για υπέρμετρους και καταχρηστικούς όρους  εις βάρος τους από τις εταιρίες που εργάζονται ,καθώς έχει υποπέσει στην αντίληψη του ΙΣΑ προσπάθεια να καταστεί υπεύθυνος έναντι της εταιρείας ο ιατρός  για τυχόν παράβαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων  και συνεπεία αυτής ζημίας ή αξίωσης τρίτων.

Πηγή : ΙΣΑ